Home » Akce školy 2021/2022 » Kappa Help – lekce primární prevence

Archiv

Kappa Help – lekce primární prevence

Dnešní den nás ve škole navštívili pracovníci z centra sociální prevence Kappa-HELP. Přijeli k nám s programem nazvaným Komunikace.

Žáci se o sobě prostřednictvím zábavných her, pokřiků a cviků dozvěděli spoustu nových informací, trénovali svou bystrost a rychlost, naučili se i tomu, jak vzájemně spolupracovat, zapojit se do kolektivních činností a především správné komunikaci, která nám pomáhá k prohlubování bezproblémových a přátelských vztahů nejen ve škole, ale i mimo ni.

Děti si celý projektový den velmi užily, nadšeně plnily všechny připravené aktivity a už teď se těší na příští návštěvu lektorů z centra Kappa-HELP. /JB/