Home » Akce školy 2022/2023 » Intuitivní malba jako prostředek arteterapie v hodině hudební výchovy

Archiv

Intuitivní malba jako prostředek arteterapie v hodině hudební výchovy

V rámci hodiny hudební výchovy jsme se s žáky IX. A ponořili do hudby Antonia Vivaldiho a pomocí intuitivní malby jsme se pokusili vyjádřit emoce, které v nás poslouchaná hudba vyvolala.

Žáci při malování využili nejrůznější výtvarné techniky. Někteří malovali štětcem, jiní prsty, někteří stříkali kapky barvy ze štětce a někteří do obrázku zakomponovali i další předměty.

Každý žák vytvořil dva obrázky. Při tom prvním jsme poslouchali houslový koncert nazvaný Zima z cyklu Čtvero ročních dob, při tom druhém pak Jaro z téhož cyklu.

Zatímco zimní obrázky jsou spíše tmavé a smutné, z jarních vyzařuje radost a množství pestrých barev. Letošní blátivá zima v nás zřejmě příliš pozitivních emocí nevyvolává, a tak už se těšíme na jaro, sluníčko a příznivější počasí. /PP/