Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Exkurze a beseda na Úřadu práce v Olomouci

Archiv

Exkurze a beseda na Úřadu práce v Olomouci

Ve středu 24. února navštívili žáci 8. a 9. ročníku naší základní školy pobočku Úřadu práce v Olomouci. Skupiny žáků a 2 pedagogů se ujala Mgr. Polínková a během 2 hodinové besedy nastínila účastníkům význam ÚP, který spočívá zejména v pomoci při hledání zaměstnání – formou poradenství, rekvalifikací, dotacemi zaměstnavatelům. Žáci od odborníka slyšeli to, co jim denně připomínají jejich učitelé. Je důležité, aby po ukončení ZŠ pokračovali ve studiu na vybraném odborném učilišti, neboť po úspěšném absolvování učebního oboru mají možnost najít si lepší práci v nabídce pracovních míst. Během dopoledního programu žáci navštívili  katedrálu sv. Václava, Arcidiecézní muzeum Olomouc a přehlídku motocyklů v prodejním centru Šantovka. (L. H.)

240220164035      240220164038      240220164040      240220164041