Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Exkuzse v čištičce odpadních vod

Archiv

Exkuzse v čištičce odpadních vod

               V úterý 14. dubna jsme s žáky osmého a devátého ročníku absolvovali exkurzi v Čističce odpadních vod Uničov. Dověděli jsme se, co se děje s vodou, která teče do odpadu a také, jak se postupně čistí. Prohlédli jsme si všechny nádrže a prošli jsme si jednotlivé kroky čištění vody až do okamžiku, kdy se již vyčištěná voda vypouští do řeky Oskavy.  Měli jsme možnost nahlédnout do řídícího centra celé čističky a zjistili jsme také, co se děje s kaly, které zbudou v čističce po vyčištění vody. Pan Fof, který nás celou exkurzí provázel, neopomněl dodat, že po padesáti letech působení čističky v Uničově se do řeky Oskavy vrátily ryby a můžeme zde zahlédnout také ledňáčka, který je považován za indikátor čisté vody.  Žáci si tak mohli na vlastní oči ověřit a doplnit učivo, které jsme letos probírali v chemii. (P. P.)