Home » Akce školy 2021/2022 » EVVO Světový den lesů

Archiv

EVVO Světový den lesů

Ve středu 23. 3. jsme měli s žáky 3. A projektový den, který nesl název „Svět lesa“. Projektový den z prostředí lesa byl pro žáky velice zajímavý. Les je pro nás velice důležitý, proč? To jsme se dozvěděli právě v dnešním projektovém dni… Na začátku jsme si pověděli co to vlastně ten les je, jaký má pro nás význam a proč je vlastně tak důležitý. Seznámili jsme se i s lesními obyvateli a připomněli jsme si, jak se v lese správně chováme. Pustili jsme si krátké video o lese a dali se do práce. Žáci dostali pracovní listy, ve kterých byl zábavnou formou shrnut celý lesní ekosystém a vše co je s lesem spojené. Pracovní listy žáci ne jen vypracovávali, ale dozvěděli se z nich i spoustu zajímavých a velice důležitých informací. Nechyběla ani křížovka s lesní tajenkou. Žáci si zahráli pexeso, na kterém jsme si připomněli všechny zvířata, která v lese žijí. Nejvíce však žáky bavilo kolektivní skládání velkého puzzle. Nechyběla ani odpočinková část, ve které jsme si za poslechu zvuků lesa prohlíželi obrázkovou encyklopedii. Na závěr jsme si vyrobili papírového zajíčka a tím jsme celý náš projektový den příjemně zakončili. Projektový den se velice vydařil. Všichni žáci se velice aktivně zapojovali do všech činností a zvolené téma je velmi bavilo. /LŠ/