Home » Akce školy 2022/2023 » Dubnová výzva 10 000 kroků

Archiv

Dubnová výzva 10 000 kroků

Žáci IX.A se zapojili v měsíci dubnu do výzvy 10 000 kroků. I přesto, že chůze patří k nejpřirozenějšímu lidskému pohybu, pomalu se z našich životů vytrácí. To s sebou bohužel přináší i řadu problémů a nemocí. Výzva 10 000 kroků se to snaží napravit a svým obsahem nabídnout možnost, jak chůzi znovu zařadit do všedních dnů. 1. dubnu však předcházela značná příprava, žáci si nejprve do svých chytrých telefonů museli nainstalovat aplikaci, která měří kroky a poté i aplikaci 10 000 kroků, která nachozené kroky zaznamenávala a sčítala. Společnými silami jsme technické překážky zvládli a už nám nebránilo nic v cestě. Žáci se do výzvy zapojili s chutí a již v prvním týdnu vkládali neskutečné výsledky. Do výzvy se s žáky IX.A zapojily i třídní učitelka Mgr. Bohata a paní asistentky Mgr. Kalusová a Berková. Z pedagogů vyhrála Mgr. Kalusová, která nachodila za měsíc duben 235 km. Mezi žáky se o první příčku naší třídní výzvy do posledního dne přeli Filip Adam a Luděk Rousek, který nakonec zvítězil, a to s necelými 107 km. Žáky i pedagogy nápad velmi nadchnul a uvědomili jsme si, že chůze do našeho všedního dne patří. /VB/