Archiv

Dobrodružství s Dubánky

Ve čtvrtek 22. 10. 2020 jsme s žáky IV. třídy využili slunečného počasí a podnikli jsme poznávací a dobrodružnou stezku za Dubánky. Řekli jsme si, kdo Dubánci vlastně jsou a poté, jsme se vydali vstříc dobrodružství. Děti po stezce nacházeli krabičky, které v sobě ukrývaly zajímavé úkoly. Jedním z úkolů také bylo, nasbírat různé přírodniny, ze kterých jsme později vyrobili človíčka. Po celou dobu našeho projektového dne, nás provázel Dubánek a jeho krásná knížka, z které jsme si celé dopoledne četli. Den s Dubánky se nám náramně vydařil. (P.P.)