Home » Akce školy 2022/2023 » Den Země v I. A

Archiv

Den Země v I. A

Den Země každoročně připadá na 22. dubna. Tento mezinárodně uznávaný den si připomínáme právě proto, abychom nezapomněli na důležitost ochrany životního prostředí, a také abychom se zamysleli nad našim lidským vlivem na planetu Zemi. Hlavním cílem oslav Země je zvyšování povědomí o klimatických změnách, znečištění ovzduší a vody, problémech s odpady a dalších negativních vlivech, které ohrožují životní prostředí, a které přímo souvisí s činností člověka.

I třída I. A se prostřednictvím plnění zajímavých úkolů a vypracováváním pracovních listů seznámila s touto problematikou. S dětmi jsme se věnovali mnoha tématům, jako například recyklaci a třídění odpadů, snížení spotřeby vody a energie, omezení dopravy a podpoře pěší chůze nebo jízdě na kole či koloběžce, výsadbě stromů, keřů a rostlin. Přečetli jsme si i pohádku o princezně Zemi, kterou vysvobodil ze spárů obludného draka Odpadu chrabrý rytíř Třídil. Na závěr si děti vymalovaly tematickou omalovánku.

Celý dnešní den se nesl v příjemném duchu, žáci s nadšením splnili všechny úkoly, díky kterým se dozvěděli mnoho cenných informací o tom, jak bychom se měli k naší planetě chovat.

                                                                                                                                              /JB/