Home » Akce školy 2022/2023 » Cestou, necestou…

Archiv

Cestou, necestou…

Projektový den

V průběhu celého školního roku se prolíná dopravní výchova s ostatními předměty ve všech ročnících. Přesto není nikdy na škodu si dovednosti a znalosti zopakovat, a proto se projektový den v rámci prevence rizikového chování v dopravě uskutečnil i ve třídách ZŠS.

Prostřednictvím různých vzdělávacích, zábavných a kreativních aktivit si žáci připomněli kupříkladu druhy poznávacích značek či správné chování v silničním provozu. Informace se týkaly zejména pravidel pro chodce a cyklisty.

Závěr dne patřil vycházce, během které jsme si ještě nabyté znalosti zopakovali v praxi. Celý den se nám velmi líbil, protože byl nejen poučný, ale i zábavný! /LN+KH+TP+MF/