Home » Akce školy a školní družiny 2019/2020 » Škola v historii » Akce školy 2018/2019 (Page 2)

Category Archives: Akce školy 2018/2019

Školní kolo v atletickém čtyřboji 2019

Letošní školní kolo atletického čtyřboje se uskutečnilo ve čtvrtek 23. května. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku a pohlaví. Všichni závodníci absolvovali tyto disciplíny: běh na 60 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Nejméně oblíbenou disciplínou i letos zůstal dlouhý běh, během něhož žáci překonávali vzdálenost 600 m, 800 m, 1000 m a 1500 m.

Po závěrečném součtu všech dosažených bodů na stupních vítězů stanuli a věcné ceny, medaile a diplomy převzali:

Mladší hoši: 1. Gunár M., 2. Gazdík K., Gunár J.

Mladší dívky: 1. Gadíková R., 2. Gunárová J.

Starší hoši: 1. Mako M., 2. Petr M., 3. Mako P.

Starší dívky: Gazdíková D., Kolínská K., Gazdíková E.

Mladší dorostenci: 1. Kropáč P., 2. Mako Z., 3. Milde D.

Vítězové starších kategorií postupují do okresního kola, které se uskuteční 28. 5. 2019 v Uničově. (L.H.)

ddd   dddd   cof   cof

Jak se rodí strom

V pondělí 27. 5. 2019 se VI. třída zúčastnila projektového dne EVVO s názvem Jak se rodí strom.

Projektový den byl rozložen do dvou částí. V první, teoretické části, žáci shlédli naučné video o tom, jak ze semínka vyroste strom. Dále navazovala krátká animovaná pohádka o přírodě a stromech. Poté jsme pracovali s textem, ve kterém jsme se dočetli o zrození stromu. Společně jsme namalovali velký strom, na kterém se podílel každý žák. Ve druhé, praktické části, jsme se vydali do městského parku a plnili zadané úkoly. Žáci například rozlišovali stromy a keře, dále je dělili na jehličnaté a listnaté. Z posbíraných šišek pod našimi rukami vznikaly nejrůznější obrazce. Na uříznutém kmeni stromu jsme společně počítali letokruhy a vysvětlili jsme si jejich význam. Žáci rozpoznávali i jednotlivé druhy stromů, jejich listy a kůru. Dozvěděli jsme se, proč jsou stromy pro nás tolik důležité a proč je musíme chránit. V neposlední řadě jsme společně také rozvíjeli sociální a komunikativní kompetence. (P.P.)

  61421033_512016339331590_7823385394698780672_n  61662985_461053984702981_139933663751045120_n  61374749_2410308695658466_9198687111752974336_n

Soutěž ve sběru papíru

Ve dnech 25. března až 12. dubna na naší základní škole probíhala soutěž ve sběru starého papíru a kartonu, kterou již tradičně vyhlásilo pro základní školy v Uničově Město Uničov, Odbor životního prostředí.

Ve 14. ročníku soutěže se na naší škole stala absolutním vítězem V. třída a zaslouženě získala 3 000,- na nákup odměn pro všechny sběrače ve třídě. Nejlepším sběračem školy a zároveň V. třídy byl vyhlášen Matouš Vysloužil, který si vybojoval první cenu v podobě diplomu, peněžní poukázky a několika drobných věcných cen.

IV třída v tomto ročníku soutěže nasbírala 394 kg. V rámci školy se umístila na krásném druhém místě a získala finanční odměnu 1 500 korun na nákup odměn pro všechny sběrače ve třídě (Barbora Nevrlá nasbírala 161 kg, David Lešenar a Karel Gazdík, každý nasbíral 37 kg, Nikola Fialová 20 kg, Kristýna Směšná 15 kg a Radoslav Rec 6 kg).

Diplomy a peněžní poukázy předala dětem 3. května paní Martina Huběnková, z ochrany přírody a ekologické výchovy, z odboru životního prostředí MěÚ Uničov. (S.J. a L.N.)

SAMSUNG

 

O chytré kmotře lišce

Dne 25. dubna 2019 žáci IV. třídy viděli divadelní pohádku „O chytré kmotře lišce”. Do městského kina Uničov přijelo pražské divadlo Andromeda. Na jevišti stály krásně malované kulisy, a to už na jeviště vběhla rozpustilá liška od křivého dubu. Během představení kmotra liška ukázala, jak svou chytrostí a lstivostí napálila lidi, kteří si mysleli, že jsou pány tvorstva. Všechno řešila s důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti. Dokázala pochopit, kdy její taškařice přesáhly únosnou mez a své chyby sama napravila. Celé představení bylo provázeno hezkými písničkami. Pohádka se žákům moc líbila, také proto, že si mohli, na konci představení, s liškou zazpívat. (S. J.)

liš  lliška

DDM Vila Tereza – Den Země

Ve středu 24. 4. 2019 jsme navštívili dům dětí a mládeže v Uničově.

Zaměstnanci Vily Terezy v domu dětí a mládeže ve spolupráci s Lesy ČR pro žáky měli připravený program ke Dni Země. Žáci plnili různé úkoly. Vybarvovali dřevěné přívěsky. Soutěžili mezi sebou ve slalomu a překážkové dráze. Měli možnost nahlédnout do života plazů, prohlédnout si ještěry a hady. Poznávali zvířata a určovali místo kde žijí. Měli možnost prohlédnout si a osahat kožešinky drobných zvířat, která žijí v lese. Třídili a správně zařazovali odpad. Na konci programu byli žáci odměněni sladkostmi. Žáci si celý program velice užili. Aktivně se zapojili do všech aktivit a příjemně se pobavili a odreagovali se. (L. Š.)

24. 4. 2019 DDM Vila Tereza - Den Země