Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Bezpečí v moderním světě

Archiv

Bezpečí v moderním světě

Dne 12. března 2018 se žáci 1. stupně zúčastnili programu KAPPA – HELP Přerov „Bezpečí v moderním světě”. Seznámili se s riziky techniky, které se staly běžnou naší součástí života, i prostředníky ke komunikaci (mobilní telefon, tablet, notebook, počítač). Dozvěděli se o nebezpečí jejich zneužití (Facebook), a také, co znamenají, pro některé doposud neznámé pojmy (kyberšikana, kyberstalking, zneužívání sociálních sítí, ochrana osobních dat, kybergrooming). (S. J.)

20180312_083807 20180312_095228 20180312_095355 20180312_103032