Home » Akce školy 2021/2022 » Archeoskanzen a Živá voda, Modrá

Archiv

Archeoskanzen a Živá voda, Modrá

V tomto školním se konal další výlet žáků naší školy. Tentokrát se jejich cílem stala Modrá u Velehradu. Žáci navštívili Archeoskanzen a Botanickou a sladkovodní expozicí Živá voda.

Přes prosklený tunel měli možnost pozorovat vodní svět, různé druhy ryb, štiky, sumce, kapry, pstruhy, jesetery, … Viděli pětimetrovou maketu vyzy velké, největší sladkovodní ryby na světě, vycpané vodní savce a ptáky. Pratuří stezkou došli k výběhu s pratury a prohlédli si naučnou zahradu, plnou rozmanitých bylin, keřů a stromů.

Domů jsme se vraceli s dobrou náladou, výlet se všem líbil. /SJ/