Archiv

ADVENT

Advent, období čtyř neděl, patří k nejkrásnějším z období celého roku. Doba radostného očekávání, přípravy na Vánoce, doba rozjímání, zklidnění a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postní, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování, to odpovídalo životu našich předků, jejichž přirozenou činností byla práce od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.

Tématu Vánoc, vánočních zvyků a tradic se věnují žáci ve vyučovacích hodinách. V pracovních činnostech vyrobili výrobky s vánoční tematikou. S nadšením a s radostí se pustili do výrobků, které je budou reprezentovat za výlohou obchodu Optika v Uničově.

A na co se těší žáci II. A nejvíce? Přeci na dárky, mikulášskou a vánoční nadílku.                                                                                                                              /SJ/