Hlavní stránka » 2015 » Duben (Stránka 2)

Monthly Archives: Duben 2015

Cykloden Olomouc

                  V pátek dne 17. 4. 2015 se naše škola zúčastnila v rámci projektu POHYB DO ŠKOL tzv. Cyklodne v areálu Centra SEMAFOR v Olomouci. Tato akce byla zaměřena na rozšíření vědomostí v oblasti zdravotní výchovy, dopravní výchovy a zejména na procvičování cyklistické zručnosti a zdatnosti. Žáci pod vedením instruktorů řešili dopravní křižovatky, značky, opakovali si zásady první pomoci a mohli si na cvičném modelu vyzkoušet i masáž srdce. Bohužel kvůli špatnému počasí musela být některá stanoviště zrušena. Nejvíce jsme litovali, že jsme nemohli shlédnout ukázky tzv. FLAT DANCE a BIKE TRIAL. Bohatě jsme za to využili jízdu zručnosti za ztížených podmínek a snad s největším zájmem se setkala jízda na atypicky sestavených jízdních kolech. Byly různé velikosti a vyžadovaly jiný způsob ovládání, než na jaký jsme zvyklí na našich cyklistických kolech (šlapání pozpátku apod.). Přesto, že nám počasí nepřálo, nakonec jsme vše zvládli, a již se těšíme na další podobnou akci. (J. V.)

Šatlava – Muzeum vězeňství

             Ve středu dne 15. dubna 2015 se žáci IV. třídy zúčastnili besedy „Kladivo na čarodějnice a čarodějnické procesy“ v uničovském muzeu Šatlava – Muzeum vězeňství. Co bylo „Kladivo na čarodějnice“? Kdy se u nás objevily první čarodějnice? Jak vypadaly? Kolik jich bylo? Jaký trest čekal na odhalenou čarodějnici? Byly čarodějnice skutečně nebo jen výmyslem? Na tyto otázky žákům odpověděla paní Mgr. Božena Káňová během besedy o čarodějnických procesech na Šumpersku a Jesenicku. Na závěr zajímavé besedy žáci vytvořili skupiny, každá nakreslila obrázek čarodějnice a představila ji spolužákům. (S. V.)

Dopravní soutěž

                 Dne 13. 4. 2015 pořádala naše škola dopravní soutěž na dopravním hřišti v Uničově. Byly rozděleny do několika kategorií a obsahovaly jak část teoretickou, tak i praktickou. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti, řešení dopravních křižovatek, znalost dopravních značek, ale také poskytování 1. pomoci při poranění. Počasí bylo proměnlivé, ale naštěstí jsme všechny úkoly splnily před jarním deštěm, kterému jsme unikli na poslední chvíli. Vyhodnocení proto probíhalo až ve škole, kde vítězové obdrželi nejen diplom ale i drobné dárky související s cyklistickým sportem. Na fotografii vidíte tři nejlepší cyklisty, z nichž na prvním místě se umístil žák VI. třídy Leonard Fečo. Poděkování patří nejen všem zúčastněným, ale především hlavní organizátorce Mgr. Světlaně Jánské. (J. V.)

Dopravní soutěž

                 V pondělí 14. dubna 2015 se konalo školní kolo dopravní soutěže Základní školy Uničov, Šternberská 35. Zúčastnili se ho žáci prvního i druhého stupně (4. až 8. ročník). Soutěž probíhala na Dětském dopravním hřišti v Uničově. Soutěžící žáci prokázali své znalosti teoretické i praktické v sedmi disciplínách (vybavení kola, dopravní předpisy, dopravní značky, křižovatky, jízda zručnosti, jízda podle předpisů a pravidel, první pomoc). V kategorii mladších žáků se na prvním místě umístil Patrik Mako, žák 5. ročníku, na druhém Miroslav Králík a na třetím místě Zdeněk Mako žáci 4. ročníku. Žáci obdrželi na památku diplomy a věcné ceny.  (S. J.)

Návštěva městské galerie Uničov

               Dne 14. 4. 2015 jsme se s žáky školní družiny vydali na vycházku do města. Cílem bylo navštívit Městskou galerii Uničov, kde jsme zhlédli výstavu obrazů. Autorem prací je uničovský výtvarník Vladimír Holubec (nar. 1936), který si osvojil techniky akvarelu, pastelu a oleje, pomocí nichž vytváří květinová zátiší a krajiny. Od roku 1990 se věnuje výhradně malířství. Vystavoval v městech Kroměříži, Uničově, Luhačovicích, ale také v zahraničí (Rakousko, Německo). S jeho díly se také můžeme setkat v řadě soukromých sbírek. Výstavu tvoří čtyři desítky pěkných obrazů, které zachycují krajinu včetně pohledů na Uničov, květinová zátiší nebo lidské postavy. Výstava se nám všem líbila, nejvíce však obrazy s květinami. (L. B.)